Trong đường dây nhận hối lộ của cán bộ viện kiểm sát, tòa án huyện Triệu Sơn mà báo Lao Động phản ánh, phần lớn các vị “quan” của viện và tòa đều căn dặn bị can không được mời luật sư, đơn giản vì có luật sư thêm rách việc, chỉ cần tiền là xong.